UN-OFFICIAL LYRICS OF HYMNE UIN SALATIGA

 


SOURCE: https://www.youtube.com/watch?v=wcYozxiBpdI

#UINSalatiga, #UniversitasIslamNegeriSalatiga, #UINSala3, #Salatiga

https://youtu.be/dRqzMVlblrk

HYMNE UIN SALATIGA


Universitas Islam Negeri Salatiga

Intergrasikan Wahyu dan ilmu semesta


Berasaskan Islam berdasar Pancasila

Semai Wasathiyah Islam di Dunia


Iqra ayat Qawliyyah Kawniyyah Ilahi

Pelopor Sains, Teknologi dan Seni


Maju dalam Prestasi luhur dalam budi

Menjunjung tinggi martabat Insani


Wujudkan cita anak manusia

Unggul professional berkarya nyata


Berkarakter dan penuh pesona

Harumkan Bangsa Negara Tercinta


Universitas Islam Negeri Salatiga

Jadi Anugerah Tuk Semua


Jayalah UIN ku

Jayalah agamaku

Abadi Dharma Baktimu


Jayalah UIN ku

Jayalah bangsaku

Abadi Dharma Baktimu


No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment...I am looking forward your next visit..