Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mutakallim of jaulah in urdu zubanAssalamualaikum
Mera naam Syafruddin hai
Me Indonesia se
HAM yaha me as apse mulaqot kartahe

Kullu musalman Bhai Bhai hai
HAM  ke pas ek kalimah lama ilaha Illallah Muhammad Rasulullah

Uske ma'na ye(artinya)
Allah ke Siwa Qoi ma'bud nehi hai
Hadrat Muhammad SAW Allah ke rasul hai
Dunya Aur akhirat Ki kamiyabi Allah sirf Deen mere kihe
Dunya ke zendagi mukhtasor zendagi hai

Akhirat kiy zendagi hamesa rehne Wale zendagi hai
Dunia Fani hai akherat Baqi hai
Is maqsud kelie iman air amal bahut dzaruri hai

Dakwah key mehnat Hamada dzematari hai

Abhi masjid me baath horehi hai
(Di masjid ada pembicaraan agama sekarang)
Tasreef rakhee bahut faeda hoga
Abhi chelle (ayo sekarang berangkat)
Naqed (cash)

Posting Komentar untuk "Mutakallim of jaulah in urdu zuban"